Zgodovina

Vas Godnje se nahaja v središču Krasa. Obdajajo jo številni vinogradi, ki v jesenskem času še posebej zažarijo. Legenda pravi, da je nekoč živel premožen oče s tremi sinovi in hčerko. Ker je umrl brez oporoke, so si otroci sami delili grunt. Drugi sin je pokazal proti današnjim Godnjam, in rekel: ´Tukaj je ugodna lega, to je moje.` Tako je iz ugodnega nastalo Godnje, ki se v zgodovinskih knjigah omenja že leta 1252. In res, rdeča kraška zemlja nam nudi vse pogoje za pridelavo vrhunskega Terana.

Kmetija Širca se s kmetijstvom ukvarja že stoletja dolgo. Naši predniki so veljali za napredne vinogradnike, saj so že pred 100 leti cepili trto refošk – teranovko, ter s cepljenkami oskrbovali celoten Kras. Prvotno je bila naša kmetija mešana vinogradniško-živinorejska, kasneje pa se je preoblikovala v intenzivno vinogradniško kmetijo. Takratne uspehe pa dokazujejo tudi pridobljena priznanja naših prednikov.

Zgodovina